Špeciálna základná škola Školský klub detí Špeciálna materská škola Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Home


 

Vážení rodičia !

18.11.2017 sa poďte zabaviť na zimný hokejový štadión v Žiline, kde sa koná jedinečná akcia. Naša škola sa vďaka organizátorom stala  súčasťou tohto zaujímavého športovo-charitatívneho podujatia s názvom „Pomáhajme hokejom“. Ide o exhibičný zápas HC OLYMP Praha pod vedením herca – zabávača Martina Dejdara. Proti pražskému súperovi nastúpi výber hráčov Mestského úradu Žilina, Žilinskej univerzity, partnerov projektu, ale i osobnosti zo športového, spoločenského a kultúrneho prostredia mesta ŽILINA.

Deti si užijú kaskadérske vystúpenia, krasokorčuliarske umenie, komické športovo ladené situácie. Taktiež deti budú zabávať rozprávkoví maskoti: dvojica Pat a Mat a obľúbení Maťko s Kubkom. 

Na nákup vstupeniek na charitatívny zápas Pomáhajme hokejom" je možné využiť akciu 2+1, tzn. pri kúpe 3 vstupeniek je cena každej z nich iba 6,00 EUR (3 vstupenky celkom iba za 18 EUR).
 
Na uplatnenie zľavy je potrebné zadať "heslo": PomahameDetom

Lístky sú v predaji v sieti Ticketportal.

P.S. Kúpou lístkov finančne podporíte našu školu.

ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU

 

Špeciálna základná škola vznikla pod názvom Osobitná škola v roku 1990 a jej prvé sídlo bolo na Martinskej ulici na Vlčincoch v Žiline. Po ročnom pôsobení a po ukončení stavby na Vlčincoch IV. sa presťahovala do svojich nových priestorov na Vojtaššákovej ulici č. 13, kde pôsobí dodnes. 

Špeciálna základná škola a Špeciálna materská škola je v evidencii všetkých škôl Slovenskej republiky na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Patrí medzi rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou, ktorej štatutárnym zástupcom je riaditeľka školy.

Súčasťou školy je ŠKOLSKÝ  KLUB  DETÍ, ŠPECIÁLNA MATERSKÁ ŠKOLA, ako aj ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ, ktorá deťom a žiakom poskytuje pravidelné aj diétne stravovanie. Pri škole je zriadené CENTRUM ŠPECIÁLNO - PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA, v ktorom pracuje osem samostatných odborných pracovníkov. Patrí medzi rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou, ktorého štatutárnym zástupcom je riaditeľka školy.

Špeciálna základná škola na ulici Jána Vojtaššáka v Žiline začala svoju činnosť v školskom roku 1991/1992. V súčasnej dobe sa tu vzdeláva 108 žiakov  v 15-tich triedach. Škola je vnútorne diferencovaná v závislosti od stupňa mentálneho postihnutia žiakov v triedach od prvého po desiaty ročník a v štyroch oddeleniach školského klubu detí. Vzdelávací proces zabezpečuje dvadsaťtri učiteľov a šiesti asistenti učiteľa. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre svoju prácu a sú odborne spôsobilí. Naša škola bola úspešná vo viacerých projektoch, ktoré vyhlásilo MŠ SR, mesto Žilina a VÚC – Žilinský samosprávny kraj. Vďaka získaným finančným prostriedkom sme zakúpili mnohé moderné učebné pomôcky a IKT. V škole máme menšiu telocvičňu, školskú kuchynku, krajčírsku, kovo a drevo dielňu. Výchovno vzdelávací proces realizujeme podľa Školského vzdelávacieho programu ISCED I od roku 2009 pod názvom "Pomôž mi, aby som to dokázal sám".

Školský klub detí – mimoškolská výchovno vzdelávacia činnosť je realizovaná podľa nového školského vzdelávacieho programu ISCED I pod názvom "Svet očami detí". 

Špeciálna materská škola – poskytuje špeciálno-pedagogickú starostlivosť a diagnostiku deťom predškolského veku s mentálnym, s viacnásobným a iným postihnutím od troch do siedmych rokov. Výchovno vzdelávací proces realizuje od roku 2009 podľa Školského vzdelávacieho programu ISCED 0 pod názvom "Šťastné deti".

Centrum špeciálno pedagogického poradenstva – tím ôsmich odborníkov: psychopédi, somatopéd, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzioterapeut a sociálna pracovníčka zabezpečuje komplexnú špeciálno-pedagogickú korekciu, reedukáciu, špeciálno-pedagogickú diagnostiku a prognostiku, špeciálno-pedagogické intervencie vzhľadom na individuálne špeciálno-pedagogické potreby mentálne postihnutých detí a viacnásobne postihnutých detí. Navrhujú integráciu mentálne postihnutých žiakov do základných škôl a spolupracujú s týmito školami, posudzujú školskú zrelosť a iné. 

 

  Kliknite pre zväčšenie plagátu:

 

 

Informačný materiál na šk. rok 2017/2018

Informačná brožúrka k projektu: "Zručnosťou k samostatnému životu"

Bulletin k 20. výročiu školy

Školský vzdelávací program

 

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

[CNW:Counter] INTRANET