Špeciálna základná škola Školský klub detí Špeciálna materská škola Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Home

Verejné obstarávanie

Zmluvy Faktúry Objednávky
Nadlimitné verejné obstarávanie Podlimitné verejné obstarávanie Výzva na predloženie cenovej ponuky
Vyjadrenie VO Cenová ponuka Štvrťročná správa
Ročná správa o hospodárení Výzva ZoD Zápisnica VO
Výmenné pobyty Ostrava Faktúry za potraviny Dohoda o poskytnutí grantu
Projekt: Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s MP    

  Názov súboru Veľkosť Dátum Verzia Kategória
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva na dodanie IKT Z + M servis a. s.
Zmluva_IKT
165 kB 26.04.2018
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva - O poskytnutí NFP s prílohami 1-4
Zmluva_o NFP
1 MB 15.03.2018

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

INTRANET